ทำไมต้องเลือก Google Display

Google Display Network (GDN) คือ การลงแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือข่ายของกูเกิ้ล ซึ่งการทำการตลาดผ่าน Google Display Network (GDN) สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม โดยรูปแบบโฆษณาแบบนี้แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. Text Ads – โฆษณาแบบข้อความสั้นๆ ประกอบด้วย หัวข้อ เนื้อหาแบบย่อ และ URL
  2. Image Ads/Banner Ads – โฆษณาแบบรูปภาพหรือแบนเนอร์
  3. Rich Media – โฆษณาแบบรูปภาพเป็นแบบ Interactive หรือ Animation
  4. Video Ads – โฆษณาแบบวิดีโอ

กิจกรรมต่างๆ ของคนยุคใหม่ไม่พ้นต้องใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะดูหนัง ฟังเพลง หรืออัปเดตข่าวสาร ด้วยสาเหตุนี้จึงต้องมาดูกันว่าทำไมถึงต้องเลือก Google Display Network (GDN) มาใช้โฆษณาสินค้าแทนที่จะใช้ช่องทางอื่นๆ

  1. สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) เว็บไซต์พันธมิตรของ Google มีเยอะแยะมากมาย ทำให้เกิดการผ่านตาสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่ลูกค้าสนใจและเข้าไปเลือกซื้อสินค้า
  2. เพิ่มความต้องการใน Brand และเพิ่มยอดขาย สามารถกำหนดประเภทของเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายได้
  3. เลือกกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และตรงกับความต้องการ สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะให้เห็นโฆษณาได้
  4. จำกัดงบโฆษณาต่อวันได้ งบไม่บานปลาย สามารถระบุงบประมาณในการลงโฆษณาได้ เพื่อไม่ให้งบบานปลาย

ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งว่าทำไมต้องเลือก Google Display Network (GDN) มาเป็นตัวช่วยในการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ต สิ่งสำคัญในการลงโฆษณาคือกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนให้ขัดเจน เพื่อจะได้กำหนดวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลที่ได้จากการทำโฆษณาได้