LINE Official Account สำหรับธุรกิจ

จะทำธุรกิจ จะต้องรู้จัก LINE Official Account ที่สร้างขึ้นมาเพื่อธรุกิจโดยเฉพาะ หลายคนอาจจะรู้จัก LINE@ ช่องทางการตลาดของ Line แต่ LINE Official Account ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นมาดูกันว่า LINE Official Account ทำอะไรได้บ้าง

1.LINE@ ที่เราคุ้นหูจะรวมกับ LINE Official Account เหลือเพียงแพลทฟอร์มเดียวเท่านั้น

  1. LINE Official Account เพิ่ม Tools ที่สะดวกกว่าเดิมสำหรับทำ Marketing ที่ LINE รวมไว้ให้ ได้แก่ Rich Message, Survey, Rewards Card, Coupon etc.
  2. LINE Official Account สามารถ เลือกส่งข้อความไปยัง Target ด้วย CMS เช่น เลือก เพศ, อายุ, os, พื้นที่, Friendship Period ทำให้ Message มีคุณภาพและไม่รบกวน Follower อื่นๆ ช่วยให้ Blocked Rate น้อยลง (ใช้ได้เฉพาะ Account ที่มี Follower 100 คนขึ้นไป)
  3. สร้าง Sponsored Sticker เพื่อ Get Follower ได้เหมือนแบรนด์ใหญ่ๆ ผ่านการ add friend, ทำ Mission พิชิตสติ๊กเกอร์, โหลดสติ๊กเกอร์หลังดู VDO จบ หรือดาวน์โหลดจากแบรนด์โดยตรง
  4. LINE Official Account เพิ่มตัวช่วยการตอบแชทที่สามารถใช้งานสลับกันระหว่าง Bot Mode และ Admin mode ผู้ใช้สามารถดู Log การพูดคุยระหว่าง Bot และ Admin โดยจะแยกตามสีของข้อความ เช่น ข้อความที่ส่งโดยแอดมินผู้ที่ใช้อยู่ จะเป็นสีเขียว ส่วน auto reply message และข้อความที่ตอบโดย admin คนอื่นจะเป็นสีม่วง เพื่อป้องกันการสับสน
  5. LINE Official Account อัพเดทการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง หรือ Pay as you go (เริ่มใช้ราคาใหม่ 1 สิงหาคม 2562) หลังจากปรับการใช้งานแล้ว LINE Official Account จะคิดค่าบริการเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ แพ็คเกจรายเดือน และค่าบริการจากการส่งข้อความส่วนเกิน